Provides introduceert kwaliteitslabel voor ketenpartners

Ruim 20 ketenpartners van woningcorporatie Provides uit IJsselstein ontvingen op 27 februari jl. van hun opdrachtgever het kwaliteitslabel ketensamenwerking.

« terug naar zakelijk

''Bedrijven in de bouw- en schildersbranche krijgen doorgaans niet of nauwelijks schouderklopjes van hun opdrachtgevers. Wij zijn enthousiast over de kwaliteit die onze ketenpartners in nieuwbouw en onderhoud leveren. Met het label willen we deze waardering graag uitspreken", zegt manager vastgoed Marco Teuns van Provides.

 

In nieuwbouw- en onderhoudsprojecten werkt woningcorporatie Provides uit IJsselstein al een aantal jaren samen op basis van ketensamenwerking. De ketenpartners bij nieuwbouw-, onderhouds- en renovatieprojecten zijn (onder meer) geselecteerd op hun visie op ketensamenwerking en worden jaarlijks beoordeeld of ze voldoen aan de verwachtingen en eisen die de corporatie stelt. Om op basis hiervan te beoordelen of de samenwerking kan worden gecontinueerd. Aandacht gaat hierbij uit naar het gezamenlijk sturen op operationele kaders zoals tijd, geld en risico's, maar ook op competenties (gedrag) zoals samenwerken, klantgerichtheid en persoonlijke effectiviteit. "Voldoen ze aan de eisen die door ons worden gesteld, dan mogen ze voortaan het kwaliteitslabel van Provides voeren", verduidelijkt manager vastgoed Marco Teuns van Provides. "Omdat ketensamenwerking voor Provides werkt, hebben we besloten om dit label te introduceren. Hiermee spreken we ons vertrouwen uit naar deze bedrijven, laten we onze huurders duidelijk zien dat we er serieus werk van maken om hen kwalitatief goede woningen te bieden voor een betaalbare prijs en benadrukken we dat onze corporatie ondernemend en innoverend is." Inmiddels laten de ketenpartners al in diverse reclame-uitingen (op hun auto's en bouwdoeken) aan de buitenwereld zien dat ze het Provides-kwaliteitslabel mogen voeren. Provides levert hen daarvoor een toolbox met artwork voor verschillende uitingen.

 

Vertrouwen
Teuns vertelt dat Provides, in nauw overleg met de ketenpartners, zijn onderhoudsprojecten nu vanuit ‘total cost of ownership' bekijkt in plaats van, zoals voorheen, naar onderhoudscycli te kijken. "Hierdoor kan de initiële ingreep wat duurder zijn, maar deze investering verdien je terug door lagere onderhoudskosten in de toekomst. Daarbij heb je als voordeel dat, door naar het onderhoud tot einde levensduur te kijken, onderhoudsingrepen op elkaar zijn afgestemd." Tijdens de uitreiking van de kwaliteitslabels sprak directeur-bestuurder Henny van den Heiligenberg van Provides de aanwezigen toe." We hebben met jullie als ketenpartners in de voorbije vijf jaar al een behoorlijk traject doorlopen en samen flinke stappen gemaakt. Zowel op het gebied als vakmanschap als onderling vertrouwen. Maar we zijn er nog niet! We willen die samenwerking verder verbeteren en samen met u innoveren. Dat is een continu proces dat u, in samenwerking met Provides, blijkt te beheersen." Van de Heiligenberg benadrukte ook dat het niet altijd van een leien dakje gaat. Zo ging een van de ketenpartners onlangs failliet. "Gelukkig kon een andere ketenpartner toen het lopende bouwproject overnemen en alsnog afronden."

 

Schilders
Tot de ketenpartners die het kwaliteitslabel ontvingen, behoren ESJ Schilders (Harderwijk) en Van de Velde Schilderwerken (Bergambacht). Beide bedrijven nemen het onderhoudsschilderwerk van Provides voor hun rekening. "Ik vind de toekenning van het label een mooie erkenning voor onze werkzaamheden. Hier doe je het voor", zegt directeur Van de Velde. "Bij veel Provides-projecten trekken we nauw op met ESJ Schilders. We zijn heel transparant naar elkaar. Dat is ook leerzaam. Je leert met heel andere ogen naar bepaalde zaken kijken door nieuwe inzichten." Directeur Eduard Drees van ESJ Schilders beaamt dit. "Zo gebruikten wij voorheen uitsluitend rolsteigers, terwijl Van de Velde met opduwsteigers werkte. Dat was voor ons een eye-opener, omdat er met hun steigersysteem veel sneller gewerkt kon worden. Wij hebben nu ook een opduwsteiger gekocht." Op het gebied van verftechnische inspectie en conditiemeting is ESJ Schilders een specialist pur sang. "Van deze expertise heeft Van de Velde in het project weer dankbaar gebruik gemaakt. Zo leer je van
elkaar." Ook de wisselwerking met andere ketenpartners (bouwbedrijven, stukadoors e.d.) is goed. Zo is een gezamenlijk prijzenboek tot stand gekomen. Daarin kan de opdrachtgever eenvoudig de kale prijs per strekkende meter werk opzoeken, opgesplitst in loon en materiaal. Daaroverheen komen dan de algemene kosten en winst: stuk voor stuk bedragen die de bedrijven ook met elkaar hebben doorgesproken. "Dit zogenoemde cafetariamodel met vaste prijzen is reuze handig en gebruiken we nu volop bij Provides-projecten", aldus Drees.

 

 

Uit: Eisma's Schildersblad en daarbij de volgende link plaatsen: http://www.schildersvak.nl/eismas-schildersblad.html