Unieke samenwerkingsovereenkomst vastgoed voor Zorgpartners

Op 5 juni 2014 vond de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen Zorgpartners Midden-Holland en consortium Servicepartners Midden-Holland voor resultaatgericht vastgoedonderhoud.

« terug naar zakelijk

Zorgpartners sluit voor drie wooncomplexen een samenwerkings- overeenkomst af waarin geregeld wordt op welke wijze het kwaliteitsniveau van de complexen gedurende een periode van 25 jaar wordt zeker gesteld binnen de overeengekomen financiële randvoorwaarden. Dit is uniek binnen zorgsector.

De samenwerkingsovereenkomst, ondertekend op 5 juni 2014, betreft drie wooncomplexen van Zorgpartners Midden-Holland in Gouda: Gouwestein, De Hanepraij en Savelberg. Het consortium Servicepartners dat verantwoordelijk is voor het onderhoud bestaat uit: Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV, Unica Installatietechniek BV en Schilderwerken Van de Velde BV.

Voordelen

Samenwerkingsovereenkomsten gericht op resultaatzekerheid, zijn in de zorgsector nog nieuw. Resultaatgericht samenwerken met ketenpartijen biedt echter voordeel voor alle partijen. Voor Zorgpartners Midden-Holland is dat de zekerheid van resultaat gedurende de afgesproken periode voor een overeengekomen budget. Daarbij liggen de technische en financiële risico's bij de ontwerpende en uitvoerende ketenpartijen. Ook neemt de klanttevredenheid toe. De langdurige samenwerking van de uitvoerende partners in het consortium biedt immers optimale afstemmings- mogelijkheden, waardoor effectiever gewerkt kan worden. Voor de uitvoerende partijen is de continuïteit van werk een groot pluspunt.

Kostenreductie
Er is onafhankelijk onderzoek gedaan naar het verschil tussen traditioneel aanbesteden op basis van een door opdrachtgevers zelf opgesteld onderhoudsbestek en resultaatgericht vastgoedonderhoud waarbij de uitvoerende partijen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Daaruit is gebleken dat het onderhoud gemiddeld zo'n 20% goedkoper kan gedurende een exploitatieperiode van 25 jaar met gelijkblijvende kwaliteit. Ook de indirecte kosten voor de opdrachtgever dalen aanzienlijk, zo'n 50%. Door de resultaatgerichte samenwerking hoeft bovendien niet opnieuw aanbesteed te worden.

Flexibiliteit
In de samenwerkingsovereenkomst is ruimte voor aanpassing. Zo kunnen strategieën en randvoorwaarden wijzigen, waar het consortium dan opnieuw invulling aan geeft. Ook is vastgelegd hoe om te gaan met de afspraken als vastgoed wordt verkocht. Deze flexibiliteit is kenmerkend voor de samenwerkingsovereenkomst.